Ängsfrö 6713 – Fjällängsblandning

Ängsfröblandningen innehåller arter som är vanligt förekommande i fjällängar och sådd rekommenderas på torr till frisk mark. 

Artinnehåll

Aconitum lycoctonum – nordisk stormhatt
Angelica archangelica – fjällkvanne
Cicerbita alpina – torta
Cirsium helenoides – borsttistel
Geranium sylvaticum – midsommarblomster
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lychnis alpina – fjällnejlika
Silene dioica – rödblära
Solidago virgaurea – gullris
Trollius europaeus – smörboll
Summa örter 13,8 vikt %

Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa alpina – fjällgröe
Summa gräs 86,2%

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö: 300 g / 100 m²

Silene Dioca - Rödblära (1)
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Silene Dioca - Rödblära (1)
Leucanthemum vulgare - prästkrage

Produktdata

Artikelnr 1-10387

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell