Ängsfrö 6711 – Torr havsstrandäng

Ängsfröblandningen är anpassad för havsstrandängar, arterna trivs på torra och gärna grusiga eller sandiga marker. De flesta arter tål även salt. 
Blandningen lämpar sig för havstrandängar eller trafikmiljöer där vegetationen utsätts för torka, vind och saltpåverkan. Exempelvis refuger, rondeller och vägrenar. 

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Armeria maritima – strandtrift
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Dianthus deltoides – backnejlika
Galium verum – gulmåra
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Jasione montana – blåmunkar
Linaria vulgaris – gulsporre
Lotus corniculatus – käringtand
Pilosella officinarum – gråfibbla
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago maritima – gulkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Rumex acetosella – bergssyra
Sedum telephium – kärleksört
Silene uniflora – strandglim
Trifolium arvense – harklöver
Viola tricolor – styvmorsviol
Summa örter 20 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Carex arenaria – sandstarr
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa compressa – berggröe
Summa gräs 80 vikt %

 

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö: 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Ängsfrö 6711 strandäng
Silene uniflor_Strandglim (1)
Galium Verum - gulmåra 2
Ängsväxt odlad av VegTech
Ängsfrö 6711 strandäng
Silene uniflor_Strandglim (1)
Galium Verum - gulmåra 2
Ängsväxt odlad av VegTech

Produktdata

Artikelnr 1-10385

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell