Örtpluggplantor

Med ett brett sortiment av vilda ängsarter från den svenska floran kan ängar enkelt anläggas med örtpluggplantor. Flexibiliteten är stor och artvalet kan anpassas och varieras efter platsens förutsättningar.

 

Broschyr om ängsetablering & våra olika metoder »

 

Guide - Artval för olika biotoper
VegTech arbetar med odling och produktion av svenska vilda växter

Rekommenderad planteringstäthet

  • Plantera 15-20 st örtpluggplantor per kvm.
  • Plantera  5-10 st örtpluggplantor per kvm vid kombination med frösådd.

Använd planteringssystem för rationell plantering av örtpluggplantor!

 

Örtpluggplantor