Leontodon hispidus, Sommarfibbla

Sommarfibbla växer naturligt på torra-friska näringsrika marker. Exempelvis naturbetesmarker torrängar och vägkanter.

Sommarfibbla är en karaktärsväxt för ogödslad slåtterhävdad och artrik mark och har, som mång andra ängsarter, minskat i antal i och med minskningen av slåttermarker.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 15-20 st örtpluggplantor per kvm.
  • 5-10 st örtpluggplantor per kvm vid kombination med frösådd.

Örtpluggplantorna levereras i hela brätten om 40 st.

Pluggen är 9 cm djupt och 4 cm i diameter, ca 93 cm³ i rotvolym.

Leverans: April-oktober

Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus, Sommarfibbla odlas hos VegTech
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus, Sommarfibbla odlas hos VegTech

Produktdata

Art nr: 2-10179
Färg: Gul
Blomning: Juni-augusti
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Torr till frisk mark

Ladda ner

Artguide olika biotoper
Planterings- och skötselanvisning