Viola canina, Ängsviol

Ängsviol är en lågvuxen ört med blåa blommor. Ängsviol trivs på både frisk till torr mark, men föredrar de torrare markerna.

Glesa skogar, hagmarker, ängsmarker, slänter, stränder och vägrenar är platser där ängsviol växer.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 15-20 st örtpluggplantor per kvm.
  • 5-10 st örtpluggplantor per kvm vid kombination med frösådd.

Örtpluggplantorna levereras i hela brätten om 40 st.

Pluggen är 9 cm djupt och 4 cm i diameter, ca 93 cm³ i rotvolym.

Leverans: April-oktober

Viola Canina - ängsviol
Viola canina - Ängsviol(3)
Viola Canina Ängsviol odlas av VegTech
Viola Canina Ängsviol odlas av VegTech
Viola Canina - ängsviol
Viola canina - Ängsviol(3)
Viola Canina Ängsviol odlas av VegTech
Viola Canina Ängsviol odlas av VegTech

Produktdata

Art nr: 2-10358
Färg: Blå
Blomning: Maj-Juni
Höjd: 5-20 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Torr till frisk mark

Ladda ner

Artguide olika biotoper
Planterings- och skötselanvisning