Viscaria vulgaris, Tjärblomster

Tjärblomster blommar tidigt på säsongen och växer naturligt på öppna, torra, magra och kalkfattiga marker. Tjärblomster breder ut sig i glesa tuvor och växer bland annat i vägkanter, slänter, torra ängs- och hällmarker, banvallar och liknande. Arten är mycket torktålig.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 15-20 st örtpluggplantor per kvm.
  • 5-10 st örtpluggplantor per kvm vid kombination med frösådd.

Örtpluggplantorna levereras i hela brätten om 40 st.

Pluggen är 9 cm djupt och 4 cm i diameter, ca 93 cm³ i rotvolym.

Leverans: April-oktober

Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)

Produktdata

Art nr: 2-10198
Färg: Rosa
Blomning: Maj-Juni
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Torr till normal mark

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning