Thymus serpyllum, Backtimjan

Backtimjan är en krypande dvärgbuske med karakteristisk kryddoft. Timjan blommar under juni-augusti i rosa-lila och breder ut sig som mattor på marken.

Timjan växer på öppen sand- eller grusmark exempelvis sandhedar, hällmarker, grustag och vägslänter.

Timjan är svagt kalkgynnad och en viktig värdart för ett tjugotal rödlistade fjärilar och skalbaggar i Sverige.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 15-20 st örtpluggplantor per kvm.
  • 5-10 st örtpluggplantor per kvm vid kombination med frösådd.

Örtpluggplantorna levereras i hela brätten om 40 st.

Pluggen är 9 cm djupt och 4 cm i diameter, ca 93 cm³ i rotvolym.

Leverans: April-oktober

Thymus serphyllum, Backtimjan

Produktdata

Art nr: 2-10331
Färg: Lila
Blomning: Juni-augusti
Höjd: 3-10 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Torr mark

Ladda ner

Artguide olika biotoper
Planterings- och skötselanvisning