Prunella vulgaris, Brunört

Brunört växer på frisk till fuktig humusrik mark. Bland annat i gräsmattor, skogsvägar, stränder örtrika skogar och ruderatmark.

Brunört trivs, förutom i ängsplanteringar, även i gräsytor som klipps med lägre intervall.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 15-20 st örtpluggplantor per kvm.
  • 5-10 st örtpluggplantor per kvm vid kombination med frösådd.

Örtpluggplantorna levereras i hela brätten om 40 st.

Pluggen är 9 cm djupt och 4 cm i diameter, ca 93 cm³ i rotvolym.

Leverans: April-oktober

Prunella vulgaris, brunört
Prunella vulgaris - brunört
Prunella vulgaris, brunört
Prunella vulgaris - brunört

Produktdata

Art nr: 2-10254
Färg: Lila
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 5-25 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: normal-frisk-fuktig mark

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning