Strandmatta S3

Vackert blommande arter som välkomnar biologisk mångfald pollinatörer och insekter, robusta arter för olika förhållande.

Användningsområde: Parkdammen, dagvattendammar, vattenrening, erosionsskydd. 

Arter:
Alisma plantago aquatica, svalting
Caltha palustris, kabbleka
Carex sp. starr, beståndsbildande
Carex sp. starr, tuvbildande
Iris pseudacorus, gul svärdslilja
Juncus conglomeratus, knapptåg
Lythrum salicaria, fackelblomster
Molinia caerulea, blåtåtel
Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej
Scirpus sylvaticus, skogssäv
Scutellaria galericulat, frossört

 

Montera strandmattan i sumpzon som är ca 0-20 cm.

 

Kan monteras på Flytande våtmark »

Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
VegTech produktion strandmattor
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Strandmatta förankras vid strandkanten
Strandmatta förankras vid strandkanten
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
VegTech produktion strandmattor
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Strandmatta förankras vid strandkanten
Strandmatta förankras vid strandkanten

Produktdata

Artikelnr 1-11074
Mått 2 × 1 m
Vikt leveransfuktig ca 60-75 kg styck
Antal örtpluggplantor 40 stycken matta

Ladda ner

Broschyr

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

Strandmattan förankras i slänten med förankringsfäste.
Växterna är beroende av kontinuerlig vattentillgång
och mattan ska monteras på rätt nivå i förhållande
till medelvattennivån.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

I branta slänter kan strandmattan monteras på en hylla med  förankringsfäste som exempelvis byggs upp med grovt makadam.