Strandrulle R2

Strandrulle R2 används för vattenrening eller som naturligt erosionsskydd vid strandkanten till kanaler, dammar, sjöar mm. Dess runda form gör att den lämpar sig för branta slänter eller smala ytor. Den kan anläggas där strömmande vatten och vågor förekommer.

Växtegenskaper: Tåliga och starkväxande arter.

Användningsområde: Vattenrening, erosionsskydd vid stor vågpåverkan.

Arter:
Carex sp. starr
Filipendula ulmaria,
älgört
Iris pseudacorus,
gul svärdslilja
Phragmites australis,
bladvass
Schoenoplectus lacustris, säv
Scirpus sylvaticus,
skogssäv
Typha sp.
kaveldun

Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrulle stärker översilningsytans vattenområde
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten

Produktdata

Artikelnr 1-11079
Mått Längd 2 m, diameter 0,3 m
Vikt leveransfuktig ca 50 kg
Antal örtpluggplantor 15 stycken

Ladda ner

Produktdatablad
Broschyr

Montagebild