Strandmatta S4

Växtegenskaper: Kraftigväxande tåliga arter. 

Användningsområde: Vattenrening i dagvattendammar och efterpoleringsdammar.

Arter:
Butomus umbellatus L. – blomvass
Carex sp. starr
Filipendula ulmaria, älgört
Iris pseudacorus, gul svärdslilja
Lythrum salicaria L. fackelblomster
Phragmites australis, bladvass
Schoenoplectus lacustris, säv
Typha angustifolia – smalkaveldun
Typha latifolia – bredkaveldun

Monteras i grunt vatten 20-40 cm.

Kan monteras på Flytande våtmark »

Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Tillverkning av strandmatta
Leverans av strandmatta
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta förankras vid strandkanten
Strandmatta förankras vid strandkanten
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Tillverkning av strandmatta
Leverans av strandmatta
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta förankras vid strandkanten
Strandmatta förankras vid strandkanten

Produktdata

Artikelnr 1-11076
Mått 2 × 1 m
Vikt leveransfuktig ca 60-75 kg
Antal örtpluggplantor 40 stycken

Ladda ner

Broschyr

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

Strandmattan förankras i slänten med förankringsfäste.
Växterna är beroende av kontinuerlig vattentillgång och mattan ska monteras på rätt nivå i förhållande
till medelvattennivån.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

I branta slänter kan strandmattan monteras med förankringsfäste på en hylla som exempelvis byggs upp med grovt makadam.