Strandrulle R1

VegTech Strandrulle används som naturligt erosionsskydd och prydnad vid strandkanten till kanaler, dammar, sjöar mm. Dess runda form gör att den lämpar sig för branta slänter eller smala ytor. Den kan anläggas där strömmande vatten och vågor förekommer.

Växtegenskaper: Blommande arter hela säsongen.

Användningsområde: Prydnad, erosionsskydd, återskapande av strandlinje.

Arter:
Caltha palustris, kabbleka
Carex sp.
starr
Glyceria fluitans,
mannagräs
Iris pseudoacorus,
gul svärdslilja
Lythrum salicaria,
fackelblomster
Myosotis scorpioides,
äkta förgätmigej
Scutellaria galericulata,
frossört

Strandrullar odlas hos Veg Tech och erosionsskyddar strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Iris pseudacorus, Svärdslilja
Strandrullar odlas hos Veg Tech och erosionsskyddar strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Strandrullar används som erosionsskydd vid strandkanten
Iris pseudacorus, Svärdslilja

Produktdata

Artikelnr 1-11019
Mått Längd 2 m, diameter 0,3 m
Vikt leveransfuktig ca 50 kg
Antal örtplugg 15 stycken

Ladda ner

Produktdatablad
Broschyr

Montagebild