Ängsmatta

VegTech Ängsmatta är lämplig för ytor där ett snabbt och färdigt resultat är viktigt, den är enkel att anlägga och kräver minimal skötsel under etablering.

Växtplatsen styr vilken vegetation som är lämplig. Välj mellan fyra olika artsammansättningar som är anpassade för allt från torra, friska till fuktiga och blöta marker.

Broschyr om ängsetablering & våra olika metoder »

Ängar i bilder
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)