Svenskäng

Arterna i mattan trivs på torra till friska marker.

Exempel på användningsområde: Parkmiljöer, före detta gräsmattor, trafikmiljöer, slänter m.m.

Varför Ängsmatta?

  • Passar till projekt där ett snabbt och färdigt resultat är viktigt.
  • Risken för oönskade arter och fröogräs under etableringstiden är minimal.
  • Den färdiga mattan skyddar erosionsutsatta marker från första dagen. 

Mattan innehåller arter som trivs i full sol men även arter som växer på mer skuggiga platser. Vegetationen anpassar sig till de lokala förutsättningarna på sikt och kan variera beroende på växtplats och mellan olika år. 

Ängsmattan innehåller fler olika örter och gräs, bland annat:
Blåklocka, brudbröd, mandelblom, prästkrage, rödklint, rödven, rölleka, sommarfibbla, vårbrodd, åkervädd.

Leucanthemum vulgare - prästkrage
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Rölleka  Achillea millefolium
VegTech Svenskäng anläggs på mark och ger ett färdigt resultat samma dag
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Rölleka  Achillea millefolium
VegTech Svenskäng anläggs på mark och ger ett färdigt resultat samma dag

Produktdata

Artikel nr 2-12071
Mått ca 100 × 80 cm
Tjocklek 40 mm
Stomme Kokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Vikt (leveransfuktig) ca 40-50 kg/m²
Leverans max 16 m² pall (max 20 st)

Ladda ner

Produktdatablad
Artlista
Monterings- och skötselanvisning

Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montage på magert, rotogräsfritt underlag

  1. 40 mm Veg Tech ängsmatta
  2. Befintlig jord
Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montage på jord med ogräsinslag

  1. 40 mm Veg Tech ängsmatta
  2. 200 mm ogräsfri ängsjord,sand/mojord
  3. Ogräshämmande fiberduk
  4. Befintlig jord