Salttålig äng

Arterna i mattan trivs på torra och gärna sandiga marker, flera av arterna är salttoleranta och kan växa på ytor som är utsatta för exempelvis vägsalt.

Exempel på användningsområde: Trafikmiljöer med saltbelastning, exempelvis refuger och rondeller, havsnära marker eller i parker.

Varför Ängsmatta?

  • Passar till projekt där ett snabbt och färdigt resultat är viktigt.
  • Risken för oönskade arter och fröogräs under etableringstiden är minimal.
  • I trafikmiljöer är det ofta extra viktigt, pga. arbetsmiljö, att växtligheten går snabbt att anlägga och därefter kräver minimalt med ogräsrensning.
  • Den färdiga mattan skyddar erosionsutsatta marker från första dagen. 

Arterna i mattan trivs på torra och solbelysta växtplatser men innehåller även arter som växer på mer skuggiga platser. Eftersom marken ofta är relativt torr brukar arterna i salttålig äng bli lågväxta och ge ett något skirare intryck än de andra ängsmattorna. Vegetationen anpassar sig till de lokala förutsättningarna på sikt och artinnehållet kan variera beroende på plats och mellan olika år. 

Ängsmattan innehåller fler olika örter och gräs, bland annat: 
Backnejlika, bergssyra, fårsvingel, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, rödven, strandglim, strandtrift, styvmorsviol, ärenpris.

VegTech salttålig ängsmatta anläggs på mark
Odling av saltängsmatta
Odling av saltängsmatta
Salttålig äng Novo Nordic
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
VegTech salttålig ängsmatta anläggs på mark
Odling av saltängsmatta
Odling av saltängsmatta
Salttålig äng Novo Nordic
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg

Produktdata

Artikelnr 2-12009
Mått ca 100 × 80 cm
Tjocklek ca 40 mm
Stomme Kokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Vikt (leveransfuktig) ca 40-50 kg/m²
Leverans max 16 m² pall (max 20 st)

Ladda ner

Produktdatablad
Artlista
Monterings- och skötselanvisning

VegTech uppbyggnad torräng på mark

Montage av Salttålig äng och Torräng

  1. VegTech ängsmatta ca 30 mm
  2. Bergkross 0-18 mm 150 mm
  3. Ogräshämmande fiberduk
  4. Befintlig jord