Torräng

Arterna i mattan trivs på torra marker, mattan innehåller sedum, örter och gräs. Flera av arterna är salttoleranta och kan växa på ytor som är utsatta för exempelvis vägsalt.

Exempel på användningsområde: Trafikmiljöer, exempelvis refuger och rondeller, i bergskrevor och skärgårdsmiljöer eller på bjälklag och tak.

Varför Ängsmatta?

  • Passar till projekt där ett snabbt och färdigt resultat är viktigt.
  • Risken för oönskade arter och fröogräs under etableringstiden är minimal.
  • Den färdiga mattan skyddar erosionsutsatta marker från första dagen.

Mattan innehåller arter som trivs på öppna, soliga platser. Vegetationen anpassar sig till de lokala förutsättningarna på sikt och kan variera beroende på växtplats och mellan olika år. 

Ängsmattan innehåller fler olika arter av sedum örter och gräs, bland annat:
Axveronika, blåeld, borsttåtel, fjällgröe, fårsvingel, färgkulla, gul fetknopp, gräslök, kärleksört, mandelblom, solvända, vitklöver.

 

Echium vulgare - Blåeld (4)
Anthoxanthum odoratum, Vårbrodd
Torrängsmatta odlad av VegTech
Torräng för tak
Torräng i trafikmiljö
Torräng på takträdgård
Torräng på tak
Torrängsmatta från VegTech
Echium vulgare - Blåeld (4)
Anthoxanthum odoratum, Vårbrodd
Torrängsmatta odlad av VegTech
Torräng för tak
Torräng i trafikmiljö
Torräng på takträdgård
Torräng på tak
Torrängsmatta från VegTech

Produktdata

Artikelnr 2-12103
Mått ca 100 × 80 cm
Tjocklek ca 30 mm
Stomme Kokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Vikt (leveransfuktig) ca 40-50 kg/m²
Leverans max 16 m² pall (max 20 st)

Ladda ner

Produktdatablad
Artlista
Monterings- och skötselanvisning

VegTech uppbyggnad torräng på mark

Montage av Torräng- & salttålig ängsmatta

  1. VegTech Torrängsmatta ca 30 mm
  2. Bergkross 0-18 mm 150 mm
  3. Ogräshämmande fiberduk
  4. Befintlig jord