Träspik

Träspik med låspinne som används till att förankra kokosnät, perennmattor samt ängsmattor vid plantering i slänter. Produkten är tillverkad av 100 % trämaterial och nedbrytbar.

Träspik
Kokosnät och växtmattor förankras med träspik.
Montage av ängsmatta med träspik
Träspik
Kokosnät och växtmattor förankras med träspik.
Montage av ängsmatta med träspik

Produktdata

Artikel nr 9-12033
Längd 30 cm