Fukttålig äng

Arterna i ängsmattan trivs på friska till fuktiga och blöta marker.

Exempel på användningsområde:
Strandkanter vid dammar, åar och bäckar. Infiltration- och översilningsytor och svackdiken m.m. 

Varför Ängsmatta?

  • Passar till projekt där ett snabbt och färdigt resultat är viktigt.
  • Risken för oönskade arter och fröogräs under etableringstiden är minimal.
  • Den färdiga mattan skyddar erosionsutsatta marker från första dagen. Kan vara extra betydelsefullt i och omkring vattenmiljöer där höga flöden kan påverka småplantor och frö under etableringstiden.

Mattan innehåller arter som trivs i full sol men även arter som växer på mer skuggiga platser. Vegetationen anpassar sig till de lokala förutsättningarna på sikt och kan variera beroende på växtplats och mellan olika år. 

Ängsmattan innehåller fler olika örter och gräs, bland annat:
Blåtåtel, brunört, darrgräs, fackelblomster, gökblomster, kabbleka, nysört, rödblära, smörboll, tuvtåtel, älgört.

 

 

VegTech Fukttålig ängsmatta Fuktäng odlas i Småland
Fuktängsmatta odlas i Småland av VegTech
Fuktäng i sin miljö
Fuktäng i sin miljö
Fuktäng i sin miljö
VegTech Fukttålig ängsmatta Fuktäng odlas i Småland
Fuktängsmatta odlas i Småland av VegTech
Fuktäng i sin miljö
Fuktäng i sin miljö
Fuktäng i sin miljö

Produktdata

Artikel nr 2-12006
Mått ca 100 × 80 cm
Tjocklek ca 40 mm
Stomme Kokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Vikt (leveransfuktig) ca 40-50 kg/m²
Leverans max 16 m² pall (max 20 st)

Ladda ner

Produktdatablad
Artlista
Monterings- och skötselanvisning

Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montage på magert, rotogräsfritt underlag

  1. VegTech ängsmatta ca 40 mm
  2. Befintlig jord
Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montage på jord med ogräsinslag

  1. VegTech ängsmatta ca 40 mm
  2. Ogräsfri ängsjord, sand/mojord 200 mm
  3. Ogräshämmande fiberduk
  4. Befintlig jord