Xerodrän VT17

Xerodrän VT17 är ett CE-märkt flexibelt dräneringslager som består av ett syntetiskt slingnät med en luftgenomsläpplig fiberduk på ovansidan. I sedumtak används den i kombination med VT-filt där extra dränering krävs.


CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.

Dräneringslager Xeroflor VT17
Xeroflor VT 17 används som extra dränering till sedumtak
Dräneringslager Xeroflor VT17
Xeroflor VT 17 används som extra dränering till sedumtak

Produktdata

Artikelnr 9-12430
Mått 50 × 1 m (50 m²/rulle)
Höjd 17 mm
Dräneringskapacitet vid 5% lutning 0,23 l/(s*m)
Dräneringskapacitet vid 1% lutning 0,05 l/(s*m)

Ladda ner

Produktdatablad