ND 620

ND 620 består av en formpressad, profilerad matta av polystyren. På både över- och undersidan har den en skyddande fiberduk. Dräneringsförmågan är konstant även efter lång tid av hög tryckbelastning. Dräneringslagret skyddar även tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. En väldokumenterad produkt med låg vikt och minimal bygghöjd.

Den här produkten används för gröna innergårdar och på takträdgårdar. När krav på tryckhållfastheten är höga.

CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.

Dräneringslager ND620
Dräneringslager ND620

Produktdata

Artikelnr 9-12101
Mått 32 × 1,25 m (40 m²)
Höjd 12,5 mm
Tryckhållfasthet kN/m² 900 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning 0,72 l/s × m

Ladda ner

Monteringsanvisning

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Hårdgjorda & trafikerade ytor mm

Hårdgjord yta, t ex stensättning (enligt leverantörens anvisningar)
Bärlager, sättsand (enligt leverantörens anvisningar)
A. Personlast: ND 220 Tryckhållfasthet 700 kN/m²
B: Biltrafik: ND 620 Tryckhållfasthet 900 kN/m²
C: Tung trafik: ND 620hd Tryckhållfasthet 1200 kN/m²