ND 620hd

ND 620hd består av en formpressad, profilerad matta av polystyren. På både över- och undersidan har den en skyddande fiberduk. Dräneringsförmågan är konstant även efter lång tid av hög tryckbelastning. Dräneringslagret skyddar även tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. En kvalitetsprodukt med låg vikt och minimal bygghöjd.

Den här produkten används för gröna innergårdar och på takträdgårdar när krav på tryckhållfastheten är höga.

CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.

Dräneringslager ND620
Dräneringslager ND620

Produktdata

Artikelnr 9-12101
Mått 32 × 1,25 m (40 m²)
Tjocklek 12,5 mm
Tryckhållfasthet 1200 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning 0,74 l/s × m

Ladda ner

Monteringsanvisning

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Hårdgjorda & trafikerade ytor mm

Hårdgjord yta, t ex stensättning (enligt leverantörens anvisningar)
Bärlager, sättsand (enligt leverantörens anvisningar)
A. Personlast: ND 220 Tryckhållfasthet 700 kN/m²
B: Biltrafik: ND 620 Tryckhållfasthet 900 kN/m²
C: Tung trafik: ND 620hd Tryckhållfasthet 1200 kN/m²