ND 220

ND 220 är ett dräneringssystem med hög tryckhållfasthet och konstant dräneringsförmåga över lång tid. Det består av ett formpressat skikt av återvunnen HIPS till vilket är limmat en geotextil på ovansidan och en tryckfördelande glidfilm på undersidan.

Den här produkten används för torräng för tak, biotoptak, gröna innergårdar och på takträdgårdar.

CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.

Dräneringslager ND220
Dräneringslager ND220

Produktdata

Artikelnr 9-12099
Mått 32 × 1,25 m (40 m²)
Tjocklek 12,5 mm
Tryckhållfasthet 700 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning 0,52 l/s × m

Ladda ner

Produktdatablad
Monteringsanvisning

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Hårdgjorda & trafikerade ytor mm

Hårdgjord yta, t ex stensättning (enligt leverantörens anvisningar)
Bärlager, sättsand (enligt leverantörens anvisningar)

A. Personlast: ND 220 Tryckhållfasthet 700 kN/m²
B: Biltrafik: ND 620 Tryckhållfasthet 900 kN/m²
C: Tung trafik: ND 620hd Tryckhållfasthet 1200 kN/m²

Gräs- & ängsytor

  1. Bjälklagsjord
  2. Grodan® PP 100/40 1-2 skivor
  3. ND 220
  4. Rotskydd 80