Sedummatta med biokol

VegTech Sedummatta består av torktålig vegetation, substrat (mineraljord) och en krympfri stomme som armerar jorden och skyddar mot erosion. Produkten är stabil och lätthanterlig med en lång livslängd.

Den prefabricerade mattan med fetbladsväxter anpassade för nordiskt klimat produceras i våra odlingar i Småland. Plantornas färg och utseende varierar beroende på läge och årstid. Artmixen förändras över tid. Regelbunden skötsel ger goda förutsättningar för en frodig och tät växtlighet, rikare blomning och lång livslängd.

Produktfördelar:

  • Stabil och lätthanterlig med lång livslängd
  • Substratet innehåller biokol som är en klimatsmart jordförbättrare.
  • Behöver endast gödslas vartannat år
  • Brandgodkänd enligt BROOF(t2)
Veg Tech sedummatta med biokol
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Odling i Elnaryd över ängs- och sedumfälten
Veg Tech sedummatta med biokol
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Odling i Elnaryd över ängs- och sedumfälten

Produktdata

Art. nr 2-12087 (med biokol)
Mått ca 105 x 77 cm
Tjocklek ca 30 mm
Vikt max 1000 kg/pall
Leverans max 25 st/pall (20 m²)

Ladda ner

Produktdatablad
EPD
Monteringsanvisning Sedumtak (generell)
Monteringsanvisning Sedumtak för glatta sadeltak
Skötselanvisning Sedumtak
Monteringsanvisning Fotplåt och Kantavslut
Droppbevattning

Exempel uppbyggnader

Uppbyggnad_Sedumtak_1-27

VegTech Sedumtak 1-27

Rekommenderas för taklutning 1-27°.

1. VegTech Sedummatta med biokol ca 30 mm
2. VT-filt 10 mm
3. Xerodrän VT17 (vid behov) 17 mm

Bygghöjd: 40-57 mm
Vattenhållande förmåga: ca 22 l/m² *
Vikt vattenmättad: ca 50 kg/m²

Xerodrän VT 17 används på ytor med behov av extra dränering (t ex. i ränndalar och andra lågpunkter eller på ytor med långa takfall.)

Uppbyggnad_Sedumtak_0-2

VegTech Sedumtak 0-2

Rekommenderas för taklutning 0-2°.

1. VegTech Sedummatta med biokol ca 30 mm
2. ND 5+1 27 mm

Bygghöjd: 57 mm
Vattenhållande förmåga: ca 20 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 50 kg/m²

Uppbyggnad för VegTech Sedumtak med biokol

VegTech Sedumtak 0-2 VH+

Rekommenderas för taklutning 0-2°.
Övrigt: System för extra vattenhållande förmåga

1. VegTech Sedummatta med biokol ca 30 mm
2. ND 5+1 27 mm
3. Vattenhållande stenull Grodan TT 40 mm
4. ND 220 12,5 mm

Bygghöjd: 110 mm
Vattenhållande förmåga: ca 50 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 85 kg/m²