Grodan TT

Med Grodan® erhålls en uppbyggnad med minimerad bygghöjd och vikt. Produkten har betydligt bättre vattenhållande förmåga än om den byggts upp med enbart jord. Materialet tillverkas av stenull och levereras i stabila skivor.

Finns i två olika kvaliteter:

  • Grodan PP har högre densitet och vattenhållande förmåga än Grodan TT.
  • Grodan PP är mer formstabil (fast) och lämpar sig bättre då ytan ska beträdas frekvent.

Grodan TT används till Torrängstak och Sedumtak när högre vattenhållning är ett önskemål.

Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak

Produktdata

Artikelnr 9-12059
Mått (L×B×H) 1000 × 600 × 40 mm
Torrvikt 4,0 kg/m²
Våtvikt 34 kg/m²
Densitet 100 kg/m³
Vattenhållande förmåga 30 l/m²
Leverans 4,8 m²/fpk

Ladda ner

Produtkdatablad