Örtpluggplantor till biotoptak

VegTechs breda urval av svenskodlade örtpluggplantor för nordiskt klimat ger stora möjligheter att återskapa många olika typer av biotoper. Det exakta jorddjupet i uppbyggnaden beror på växtvalet och förutsättningarna på aktuell takyta.
Att plantera örtplugg ger stora möjligheter att anpassa artvalet. Med en korrekt uppbyggnad och ett genomtänkt växtval blir ytan lättskött med lång livslängd.

Artlista örtplugg »

 

Örtplugg i brätte
Örtpluggplantor med ängsväxter från VegTech
VegTech odlar örtpluggplantor
Gröna gårdar och takträdgårdar Foajen
Biotoptak på Koggen i Malmö. Död ved stenröse lockar till sig pollinatörer
Biotoptak på Koggen i Malmö
Örtplugg i brätte
Örtpluggplantor med ängsväxter från VegTech
VegTech odlar örtpluggplantor
Gröna gårdar och takträdgårdar Foajen
Biotoptak på Koggen i Malmö. Död ved stenröse lockar till sig pollinatörer
Biotoptak på Koggen i Malmö

Produktdata

Antal örtplugg per brätte 40 st
Mått (plugg) 4 × 9 cm

Ladda ner

Skötselanvisning Biotoptak

Växter till ängs- och biotoptak