Bjälklagsjord

Bjälklagsjord är en mineralbaserad växtjord med låg volymvikt som används för vegetationsytor på bjälklagskonstruktioner, tex tak, takterrasser, gröna innergårdar etc. På denna typ av konstruktioner finns ofta både vikt- och volymbegränsningar för växtbäddar.

Produkten innehåller bland annat pimpsten vars vattenhållande egenskaper hjälper till att hålla kvar fukt i växtbädden och minska risken för uttorkning. Pimpsten bidrar också till en god jordstruktur med bibehållen porositet även i botten av växtbädden.

Vi erbjuder Bjälklagsjord både som bulkleverans och i storsäck. Kontakta oss för offert.

Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor.
Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor.