Grodan PP

Med Grodan® erhålls en uppbyggnad med minimerad bygghöjd och vikt. Det gröna taket får en betydligt bättre vattenhållande förmåga än om den byggts upp med enbart jord. Materialet tillverkas av stenull och levereras i stabila skivor.

Finns i två olika kvaliteter:

  • Grodan PP har högre densitet och vattenhållande förmåga än Grodan TT.
  • Grodan PP är mer formstabil (fast) och lämpar sig bättre då ytan ska beträdas frekvent.

Grodan PP används till Gröna innergårdar, takträdgårdar mm.

Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak
Grodan vattenhållande skikt för gröna tak

Produktdata

Artikelnr 9-12056
Mått (L×B×H) 1000×600×40 mm
Torrvikt 6,8 kg/m²
Våtvikt 39 kg/m²
Densitet 170 kg/m³
Vattenhållande förmåga 32 l/m²
Leverans 3 m²/fpk

Ladda ner

Produktdatablad

Gräs- & ängsytor

  1. Bjälklagsjord
  2. Grodan® PP 100/40 1-2 skivor
  3. ND 220
  4. Rotskydd 80

Perennmattor

  1. Bjälklagsjord
  2. Grodan® PP 100/40 1-2 skivor, beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.
  3. ND 220
  4. Rotskydd 80