Fotplåt

Fotplåten fungerar som en dropplist för det vatten som rinner av från takytan och förhindrar att vattnet droppar på fasaden. Montering görs av tätskiktsentreprenören i samband med tätskiktsarbetet.

Fotplåtarna omlottskarvas ca 100 mm vid monteringen.
(de bygger mao 1150 mm).

Fotplåt används till gröna tak och sedumtak
Kantavslut med eklist
Kantavslut med eklist
Fotplåt används till gröna tak och sedumtak
Kantavslut med eklist
Kantavslut med eklist

Produktdata

Artikelnr 9-12416
Längd 1250 mm
Material Rostfritt stål

Ladda ner

Produktdatablad
Monteringsanvisning