Ängelholm satsar på att omvandla gräsytor till blomstrande ängar

Att anlägga ängar och ersätta gräsytor är något som många kommuner väljer att prova på och har faktiskt blivit en riktig trend de senaste åren. I Sveriges största städer så består stora delar av ytan med byggnader och klippta gräsmattor.

Ett sätt att gynna våra viktiga pollinatörer kan vara att omvandla kortklippt gräsyta till en blomstrande äng. En annan bra fördel med ängsytor jämfört med gräs är att skötselkostnaden kan minska då gräs ofta kräver mer kontinuerlig skötsel under säsong.

– I vintras hörde Ängelholms kommun av sig och ville ha rådgivning om artval till den nya ängsytan som är ett första försök i Ängelholm, säger Erika Skytte af Sätra, teknisk säljare på VegTech.

Flera arter planterades
I ett bostadsområde från 70-talet vid södra utmarken i Ängelholm, valdes en gräsyta som under denna sommar har omvandlats till en blomstrande äng. Ytan är på ca 1000 m². Den planterades i maj med 18 olika arter från VegTechs örtpluggssortiment samt kompletterades med en ängsfröblandning för en snabbare etablering.

Erika från VegTech vid ängen en månad efter etablering. Blåeld och gulsporre har varit dominerande denna sommar.

-Artvalet till den här ytan är anpassad för torra förhållanden fortsätter Erika. Marken i det här området är mycket mager. Innan det planterades här i maj påfördes 5 cm ängsjord för att ge ängsetableringen bästa förutsättning i starten. Vid ängsytan finns en skylt uppsatt som berättar om kommunens satsning för de boende. Det har visat sig vara lyckat för att skapa förståelse och intresse.

Svenska ängsväxter
Ängen innehåller bland annat örtpluggplantor med arter som gullviva, blåeld, styvmorsviol, tjärblomster, mandelblomma, liten blåklocka, gulsporre och olika gräsarter så som vårbrodd med flera.
Se artlista över VegTechs ängsväxter »