Kalmars största sedumtak på plats!

Veg Tech har monterat stora ytor med sedumtak på nya psykiatrihuset i Kalmar som är under byggnation.

Alltfler fastighetsägare ser alla fördelar med att täcka taken med vegetation. De får glada hyresgäster som gärna väljer att leva och vistas i gröna miljöer, fördröjning av dagvattnet sker lokalt, vegetationen skyddar och förlänger livslängden på det underliggande tätskiktet samt olika certifieringar ger högre poäng när gröna miljöer anläggs.

– Detta är ett av de största sedumtaken i Kalmar, troligtvis det största på 3100 m², det säger Olivia Hjelmberg som är teknisk säljare på VegTech.
– Vi har genom takentreprenör Samuelssons Tak fått förtroendet att leverera och montera sedumtaket. Vi har tidigare arbetat tillsammans i flera projekt där vi både levererat material som de anlagt själva och där vi hjälpt till även med montaget som på detta bygge fortsätter Olivia.

Vårt entreprenadgäng har sedan förra veckan arbetat med montaget på psykiatrihuset som flutit på bra. Här har totalt arbetat sju personer från VegTech med hjälp av två personer från Georg Gustavsson Åkeri AB som sett till att sedummattorna har kommit upp på taket.
– Under veckan har vi varit en stor styrka på plats som arbetat intensivt här på taket med att färdigställa projektet, säger Anders Andersson som är montageledare på VegTech.

Om projektet
Målet med arkitekturen för det nya psykiatrihuset är att den ska kännas välkomnande och tillgänglig. Den nya byggnaden är samlokaliserad med övrig verksamhet för att sudda ut stigman kring psykiska sjukdomar. Husets form är mjuk med runda hörn och inslag av trä och natur är återkommande i gestaltningen som ger positiva effekter.
Mer på Krook & Tjäder »

Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder

Kort fakta
Yta: 3137 m²
Sedumtak anlagt: maj 2020

Sedumentreprenör: VegTech
Takentreprenör: Samuelssons Tak
Beställare: Landstinget i Kalmar län
Huvudentreprenör: PEAB
Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder

Anders Andersson och Olivia Hjelmberg, VegTech


En bild som visar utomhus, byggnad, molnigt, stor

Automatiskt genererad beskrivning