Flytande våtmark

Med VegTech Flytande våtmark skapas förutsättningar för samma reningsprocesser som i konventionella våtmarker. Våtmarken består av en bärande flytstomme på vilken VegTech Strandmatta med vattenväxter etableras. Flera enheter kan enkelt kopplas samman och konstruktionen har en lång livslängd avseende flytkraft, form och funktion.

Strandmattorna som produceras i Sverige erbjuds med olika växtkombinationer som passar för varierande förhållanden.  Val av strandmatta görs utifrån den miljö som våtmarken placeras i. Efter montaget växer rötterna igenom stommen och bildar en multifunktionell rotgardin i vattnet. Det är i denna som en stor del av vattenreningen sker.

Många fördelar

  • Kan användas i befintliga dammar T.ex. reningsdammar, parkdammar, kanaler med mycket brant släntlutning eller som boplats till fåglar eller andra djur m.m.
  • Kräver ingen el eller kemikalier
  • Anpassar sig efter vattennivån i dammen, fungerar bra i dagvattendammar med ojämna flöden
  • Flytande våtmark förankras oftast i botten, det anpassas till lokala förutsättningar
  • Växter kan ta upp en viss mängd metaller, salter, PFAS, näringsämnen
  • Bidrar med ekosystemtjänster och skapar förutsättningar för biologisk mångfald

 

Mer om vattenrening med Flytande våtmark 

Inspirationsbilder

Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark monteras vid utlopp
Flytande våtmark rotgardin
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark illustration
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark monteras vid utlopp
Flytande våtmark rotgardin
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark illustration

Produktdata

Artikelnr 9-15062 (stomme)
Mått 200 × 100 × 9 cm
Vikt 17 kg
Förankring artikelnr 9-15058

Ladda ner

Produktdatablad
Monterings- och skötselanvisning
Teknisk broschyr