Flytande våtmark

Flytande våtmark består av två komponenter, en armerad flytande slingnätsstomme och Strandmatta.

En strandmatta placeras ovanpå stommen. Växternas rötter växer snabbt ner till vattnet vilket gör att vegetationen förankras  i slingnätstommen. Efter ett par veckor har vegetationen utvecklat den viktigt rotgardinen som mikroorganismer kan kolonisera och bilda kluster (biofilm). Det är i biofilmen en stor del av vattenreningen sker. 

  • Kan användas i reningsdammar, parkdammar, kanaler med mycket brant släntlutning eller som boplats till fåglar eller andra djur m.m.
  • Val av vegetation anpassas efter behov, se våra olika Strandmattor 
  • Flytande våtmark kan följa fluktuerande vattennivåer.
  • Stommarna, som är 1×2 meter, kan sättas ihop till större enheter.
  • Flytande våtmark förankras oftast i botten, det anpassas till lokala förutsättningar.

 

Mer information om vattenrening med Flytande våtmark 

Inspirationsbilder

Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark illustration
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark monteras vid utlopp
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark illustration
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark monteras vid utlopp

Produktdata

Artikelnr 9-15062 (stomme)
Mått 200 × 100 × 9 cm
Vikt 17 kg
Förankring artikelnr 9-15058

Ladda ner

Produktdatablad
Monterings- och skötselanvisning