Sedum på mark & mur

Sedumvegetation är mycket torktålig och passar att anlägga i markmiljöer så som rondeller, refuger, rabatter och stenpartier.

Varför sedummatta på mark?

  • Sedum trivs i torra miljöer
  • Rik och färgskiftande blomning under säsong
  • Gynnar pollinatörer
  • Dämpar ljudbilden
  • Relativt skötselextensivt
Sedum i rondell