Marksedum Kokos

Används som vegetation på mark. Marksedum kokos består av torktålig vegetation, substrat (mineraljord) och en stomme av kokosnät. Över tid kommer växternas rötter att etablera sig genom stommen i underliggande gruslager och kokosnätet att förmultna.

Den prefabricerade mattan odlas med härdiga fetbladsväxter anpassade för nordiskt klimat i våra egna odlingar i Småland. Sedumens utseende varierar och påverkas av klimat, väderstreck och årstid.

Marksedum Kokos är lämplig för markapplikationer med lutning minst 1:20 (3˚) och max 1:3 (18˚).

Sedum ska inte placeras på ytor där frekvent gångtrafik förekommer.

Produktfördelar

  • Tillverkad av naturmaterial
  • Odlas med substrat innehållande biokol
  • Behöver endast gödslas vartannat år


Följ med på rondellmontage i Karlskrona »

Marksedum kokos i rondell Kungälv
Marksedum kokos odlas med biokol av VegTech
Marksedum kokos i rondell Kungälv
Marksedum kokos odlas med biokol av VegTech

Produktdata

Artikelnr 2-12081
Mått ca 105 x 77 cm
Tjocklek 30 mm
Vikt max 1000 kg/pall
Leverans max 25 st/pall (20 m²)

Ladda ner

Produktdatablad
Monteringsanvisning
Skötselanvisning

Lösningar med VegTech Marksedum kokos

Uppbyggnad_Marksedum kokos

Mark

1. VegTech Marksedum kokos (ca 30 mm)
2. Bergkross 0-18 (ca 30mm)
3. Geotextil
4. Makadam 16,32 mm (minst 150 mm)