Pelleplatta Standard

En mångfunktionell och körbar markarmering som kan fyllas med singel eller etableras med gräs. Plattan är 50 mm hög och ger en stabil yta genomsläpplig för dagvatten. Den låga vikten bidrar till enkel hantering och montering. Plattan kan kapas i både raka och böjda former. Om Pelleplattan etableras med gräs erhålls en grön och levande yta med hög bärighet som tål slitage. Pelleplattan Standard lämpar sig till flera användningsområden.

Exempel på användningsområden:

 • Armering av parkeringsytor, brandbilsvägar, gång- och körvägar samt handikappvägar
 • Rotskydd för gatuträd
 • Körbara och bullerdämpande grönområden i spårmiljö vid gatujärnvägar
Pelleplatta Standard markarmering
Pelleplatta markarmera ytan och få den genomsläpplig
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta Standard markarmering
Pelleplatta markarmera ytan och få den genomsläpplig
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering
Pelleplatta standard markarmering

Produktdata

Artikelnr 9-12043
Mått 100 x 100 x 5 cm (kan delas i fyra delar 50 x 50 cm)
Hålighet 6 cm
Vikt 9 kg/m²
Material Återvunnen HDPE-plast
Leverans 50 m²/pall
Belastning 150 ton/m²
Bedömd av Byggvarubedömningen och Sunda hus

Ladda ner

Produktdblad
Monteringsanvisning

Pelleplatta med singel

Pelleplatta med singel

 1. Pelleplatta 50 mm
 2. Avjämning 10-20 mm makadam 4/8 mm
 3. Bärlager dimensionerat efter trafikklass
 4. Yta som ska armeras
Pelleplatta med gräs

Pelleplatta med gräsetablering

 1. Pelleplatta med gräs 50 mm
 2. Avjämning 20-30 mm stenmjöl 0/4 mm
 3. Bärlager dimensionerat efter trafikklass
 4. Yta som ska armeras