Droppbevattning

Droppbevattning är en god investering när takvegetation anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser utan vindavdrift och minimal avdunstning.
Veg Tech Droppbevattning monteras under takvegetationen för att förenkla skötselarbetet med vattning av taket i samband med nyetablering och under torkperioder.

Den kraftiga droppslangen har en inbyggd ”rotbarriär” i droppstället som effektivt förhindrar rötter att söka sig in. Det täta droppavståndet garanterar en jämn bevattning.

  • Mer utförlig information om ingående komponenter i systemet finns i produktdatabladet.
  • För information om växternas bevattningsbehov, se skötselanvisning för respektive produkt.

 

Kontakta oss för offert.

Droppbevattning till gröna tak
Droppbevattning till gröna tak
Droppbevattning till gröna tak
Droppbevattning till gröna tak

Produktdata

1. Ändstopp 9-141291
2. Droppslang 9-14120
3. Vinkelanslutning 9-14135
4. Tryckregulator 9-14122
5. Matarslang 9-14132
6. Slanganslutning 9-14133
7. Krankoppling R20. Invändig gänga 9-14125
8. Krankoppling R20. Utvändig gänga 9-14124
9. T-anslutning. 6/12 mm 9-14134
10. Skarvanslutning. 16/12 mm 9-14136
11. Gängtejp. 9-14131

Ladda ner

Produktdatablad
Produktbild