Vid stadsbyggande involveras gröna tak och biologisk mångfald!

VegTech står bakom många gröna projekt i hela Sverige. I Göteborg syns bland annat sedumtak på chalmersområdet, posthuset på Kruthusgatan, Lisebergs nöjespark och taket på Ronald McDonalds Hus som företaget donerat, men sedum pryder även ett stort antal cykelförråd och förskolor runt om i hela Göteborg.

En grönare infrastruktur ingår
Vid planering av nya stadsdelar är det snarare en regel än undantag att anlägga gröna tak.

– Sedummattorna kan läggas på nästan på alla typer av tak, förutsatt att lutningen inte är större än 27 grader. Många tror att taket blir väldigt tungt med växtlighet, men ett tegeltak väger cirka 35-40 kg per kvadratmeter medan ett vattenmättat sedumtak bara väger 10 kg mer, berättar Tobias Jacobsson, som representerar Veg Tech i Västra Götaland, Värmland, Närke.

Tobias Jacobsson, VegTech

Tobias Jacobsson, VegTech

Ser inga gränser
Han har svårt att se några gränser för hur långt man kan gå när det gäller skapandet av gröna stadsmiljöer på andra ställen än bara i själva markplanet.

– Vi är fortfarande i vår linda här i Sverige när det gäller att skapa en grönare stadsmiljö, även från ovan. Malmö och Köpenhamn har till exempel hunnit mycket längre, men Göteborg har en mycket god potential, bland annat eftersom kommunen föreskriver att växtlighet ska finnas på till exempel förskolor, berättar han.
VegTech är marknadsledande i Sverige med gröna tak, och då framför allt de lättskötta sedummattorna som odlas med biokol. De består av ett tiotal sedumarter och sedan starten 1987 har företaget installerat tusentals sedumtak runt om i Norden

Inte hinder utan utmaning
Att man inte bör gå på sedum ser Tobias inte som ett hinder, utan snarare som en utmaning. På det stora posthuset på Kruthusgatan finns en terrasservering omgiven av sedum med mycket hög trivselfaktor. Vill man gå ytterligare ett steg längre det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra både på tak och innergårdar.

Förbättrad dagvattenhållning
En av de viktigaste fördelarna med sedumtak är en förbättrad dagvattenhållning som annars kan vara ett problem i städerna. En sedummatta kan hålla så mycket som 20 liter per kvadratmeter som sedan släpper ut sakta så att brunnar inte översvämmas vid stora skyfall. Veg Tech anlägger även torrängstak och biotoptak på byggnader med rätt förutsättningar. Dessa varianter är dock tyngre än sedum och passar bäst på nybyggnationer där taken anpassas till en högre vikt redan på planeringsstadiet. En av Veg Techs senaste satsningar är att odla sedummattan med biokol för en ännu mer klimatsmart produkt som bland annat bidrar med kolsänka. Nästa steg blir enligt Tobias ännu fler takträdgårdar, där vi definitivt kommer att se varierad flora i vår stadsbild.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera möjligheter som kan ge städerna sin grönska tillbaka, med nya växtsystem och på platser som egentligen inte anpassats för växtlighet, avslutar han.