Ängar – Inte bara vackra, utan även ekonomiska och hållbara

Äng. Smaka på ordet. Finns det något mer idylliskt än en svensk sommaräng? Ängarna har blivit färre de senaste 150 åren, i takt med att jordbruket rationaliserats och den ökade beskogningen. De senaste åren har dock intresset och kunskapen ökat kring ängar och i dag finns många produkter som gör det lättare att skapa sina egna ängsytor.

Hos VegTech finns en mängd olika produkter som gör det lättare för dig som vill skapa egna ängar, vare sig det är på en före detta klippt gräsmatta, i en rondell, refug, tak eller bjälklag. Användningsområdena är många och potentialen stor, endast fantasin sätter gränserna. Fördelarna är många, framför allt ekologiskt och ekonomiskt.
– I ängen kan pollinatörer hitta värdefulla boplatser och föda, samtidigt som skötselintensiteten minskar radikalt med en äng jämfört med en klippt gräsmatta. Sedan finns förstås även ett socialt värde i att de flesta blir lyckliga över en blommande äng, säger Karin Håkansson, landskapsingenjör och teknisk säljare på VegTech.

Förväntningar
Den som funderar på att skapa sin egen äng behöver börja med att fundera över sina förväntningar på ängen, vad ska den uppfylla för mål, vilka naturliga förutsättningar som finns på platsen och hur ängen ska skötas om. – Här är en viktig aspekt i kommunikation. Dels i de interna leden, så att den etablerade ängen fortsätter att vara just en äng genom korrekt utförd skötsel, men också information till medborgarna om de platser som är ängsytor och vilka fördelar de har, säger Karin.

Rätt skötsel
Vad är då en korrekt utförd skötsel? Huvudregeln är att ängen ska slås med skärande verktyg. Förr användes lien, i dag kan vi ta hjälp av moderna verktyg som slåtterbalk eller röjsåg med vass klinga.
– Det viktiga är att det blir ett fint snitt en högre klipphöjd än vad gräsklippare kan ge. Sedan behöver växtmaterialet forslas bort, för att ängen ska fortsätta vara näringsfattig och därmed gynnande för ängsväxterna, säger Karin. Ängen slås en gång per år och då efter att växterna blommat över och satt frö.
– För de som har möjlighet vill jag rekommendera att slå vid olika tidpunkter från år till år, exempelvis i början på augusti ett år och i slutet av september året efter. Variationen gynnar pollinatörer, säger Karin.

Gynna pollinatörer
Sara Hedlund arbetar som parkingenjör vid Alvesta kommun och har tagit initiativ till att introducera ängar i kommunen, något som de numera arbetar allt mer med och där de är i startgroparna att se över ytor som kan omvandlas till ängar.
– Jag tycker att det är klokt att ta sig en funderare över hur vi använder våra grönytor, hur de används och sköts. I många fall klipper vi gräsytor av gammal vana, men skulle kunna skapa ängar för att gynna våra pollinatörer och minska på skötseln, säger Sara.

Ängsytorna är inte bara ett sätt att skapa goda förutsättningar för våra småkryp, utan också en metod för att minska skötselintervallet.

Säker skötsel
Några platser Sara skapat härlig ängskaraktär inom är i trafikmiljöer, exempelvis i rondeller.
– Där har vi använt färdig ängsmatta från VegTech, eftersom platserna ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt behöver vara lättskötta. Ängsmattorna ger ett färdigt resultat direkt, vilket innebär att vi bara behöver slå och räfsa ytorna en gång om året, berättar Sara. Andra platser Alvesta kommun använt sig av färdig ängsmatta på är där många kommuninvånare rör sig runtom eller över ytorna.
– På exponerade platser vill vi att det ska vara fint och slittåligt direkt, säger Sara.

Kommunikation
En viktig del i arbetet med att introducera ängar i kommunen är att få med medborgarna på tåget. Det görs genom information.
– Ögat är vant vid att se att välklippt och trimmat är välskött, men genom små knep kan vi förändra den bilden, säger Sara. Sara berättar också att ett annat sätt att kommunicera med medborgarna är genom visuella markeringar, att klippa gångar i ängarna, vilket ger en känsla av större medvetenhet och omhändertagande jämfört med en helt friväxande yta.

Engagemang bland de yngsta
De allra yngsta kommuninvånarna har fått engagera sig lite extra under året, genom att Alvesta kommun engagerat förskolorna i byggen av insektshotell. Insektshotellen byggs successivt upp av barnen, genom att de får fylla på de små hålrummen med olika material som ska kunna fungera som bostäder för småkrypen.
– Det har varit ett sätt att låta dem själva engagera sig, reflektera och lära sig att vara rädda om naturen. Den roligaste reaktionen från ett av barnen var frågan ”kan min morfar också bo i det här hotellet?”, säger Sara med ett skratt.
– Med information om vad vi gör och vilken nytta ängarna tillför, skapas en stolthet hos våra invånare, stora som små. De får helt enkelt upp ögonen för hur viktigt det är med biologisk mångfald och hur enkelt det kan vara att göra nytta. Vi måste vara rädda om våra pollinatörer, säger Sara.

Brett sortiment
VegTech har ett sortiment som passar alla möjliga slags ängsytor; stora som små, i staden eller på landet, på marken eller på tak. Det finns färdiga ängsmattor som placeras ut direkt på platsen och som ger ett färdigt resultat direkt. Dessa ängsmattor fungerar även att användas på lutande ytor och fästs då med träspik. De färdiga ängsmattorna finns i olika varianter beroende på placering och önskad karaktär: svensk/nordisk äng, fukttålig äng, salttålig äng och torräng.
– För den som har lite mer is i magen och inte behöver ha sin äng färdigetablerad direkt, har vi också ett 100-tal pluggplantor med ängsväxter och fjorton olika ängsfröblandningar, från torr havsstrandäng till blöta jordar, berättar Karin Håkansson.