Phragmites australis Bladvass

Bladvass är Nordens största gräs och kan bli upp till fem meter högt. Arten kan växa på upp till 2,5 m djup i sötvatten och även i bräckt vatten. Den är vanlig på fuktig till våt och gärna näringsrik mark bland annat stränder, dammar, våtmarker, fuktåkrar och diken. Arten förökar sig vegetativt med långa underjordiska jordstammar och kan bilda stora bestånd.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10837
Färg: Grön
Blomning: Augusti- september
Höjd: 100-400 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon, Grunt vatten, Djupt vatten

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning
Artguide