Carex riparia Jättestarr

Jättestarr är en av våra största starrarter och växer på blöt till fuktig, lerig och gärna näringsrik mark. Arten växer naturligt vid sjöstränder, våtmarker, dammar och diken.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter så som bladvass och rörflen.
  • 3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex riparia - jättestarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex riparia - jättestarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10853
Färg: grågrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: Juni-juli
Utbredning: Sällsynt i södra Sverige
Växtplats: Sumpzon

Ladda ner

Planterings- och skötselanvisning