Växter som gör underverk för vattenkvalitén i Bällstaån

Vegetation i vattenmiljöer har stor betydelse och nytta för vattenrening, flödesutjämning och grundvattenbildning. Med naturbaserade växtsystem som vi erbjuder skapas goda livsmiljöer för både insekter och djur.

VegTechs strandmattor och ängsmattor har anlagts i en av Sveriges modernaste stadsmiljöer, Barkabystaden i Järfälla kommun. Här rinner Bällstaån som under många år haft stora problem med föroreningar, erosion och dålig vattenkvalité.
I och med byggnationen av den nya stadsdelen har man har öppnat upp och gjort stora restaureringar i och runt Bällstaån. Det är byggt för att klara tuffa vattenflöden och stora regn framöver, som ett 10-års regn.

Å-rummet som kommer att vara en del av områdets hjärta har fina naturområden skapats där flera viktiga ekosystemtjänster berörs. En levande och grönskande miljö ger livskvalitet till oss människor, bättre luft att andas, fin utemiljö med rekreation och gynnar biologisk mångfald mm.

Andreas Hellström

Andreas Hellström

–  Kul att vi får vara en del att detta projekt och leverera våra färdigodlade växtmattor och vara en del av Barkabystadens fina naturvärden. Växterna runt Bällstaån kommer att göra underverk för vattenreningen, det säger Andreas Hellström som är teknisk säljare på VegTech. Det ska bli intressant att få följa det här projektet och se hur det kommer att utvecklas över tid fortsätter Andreas.

Artikel »

Montage av strandmattorna i Bällstaån av VegTechs entreprenadgäng.
Montage av strandmattor och ängsmattor i Barkabystaden.
Montage av strandmattor och ängsmattor i Barkabystaden.
Montage av strandmattor och ängsmattor i Barkabystaden.

VegTech: Upptagning av strandmattor som ska börja jobba i Barkabystaden.
Upptagning av färdigodlade småländska strandmattor