ST hans backar – Växterna är en del av reningsprocessen

ST Hans backar var ett av Lunds största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet.

När regn och snö trängde ner i det gamla avfallet bildades förorenat lakvatten som rann vidare till närliggande vattendrag som gjorde att fisken dog ut.
För att åtgärda den förorenade marken byggdes flera dammar med olika steg av vattenrening. VegTech levererade ett stort antal strandmattor som installerades längs dammkanterna.

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

ST Hans backar i Lund.

Byggnation: 2013
Beställare: Lunds kommun

 

Olika år

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

2013, byggnation

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

2014, nyetablerat

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

2017

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

2017

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

2023

ST Hans backar i Lund. Dagvattendammar

Informationsskylt