Vattenväxter renar Bioreningsverk från Alnarp Cleanwater

Alnarp Cleanwater är ett företag som utvecklar och levererar bioreningsverk för enskilda avlopp. Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet och i Sverige finns det ca. 1 miljon fastigheter med enskilda avlopp.

Vattenväxter levereras till varje bioreningsverk

Sedan 2017 har vi på VegTech levererat vattenväxter (örtpluggplantor) till Alnarps Cleanwaters bioreningsverk. Vattenväxterna etableras på toppen i bioreningsverk under växtsäsongen. Reningsverkets konstruktion, i kombination med växterna och deras rötter, gynnar mikroorganismer som i sin tur renar vattnet, precis som i en våtmark. Vattnet syresätts med en luftpump för att få en gynnsam miljö.

Till varje bioreningsverk levereras ett antal plantor som planteras enligt ett schema som skickas med vid varje leverans.

– Kunden själv planterar växterna när bioreningsverket är nedgrävt och på plats, det säger Clara Hermansson som arbetar med bland annat produktutveckling på Alnarp Cleanwater. Hittills har vi levererat 2 300 reningsverk sedan start och vi har sett en mycket positiv utveckling fortsätter Clara. Växterna från VegTech klarar sig bra men kan kompletteras enkelt vid behov.

När vi gör ett studiebesök hos en kund med privatvilla utanför Lund har växterna klippts ned i april och har på några veckor växt till sig rejält inför säsongen.
– Att klippa ned växterna och eventuellt rensa ytan från visset växtmaterial är en skötselåtgärd som man kan behöva göra varje år, säger VegTechs rådgivare Erika Skytte af Sätra.

Går du i enskilda avloppstankar?
Kolla in alnarpcleanwater.se och deras bioreningsverk.

Leverantör bioreningsverk: Alnarp Cleanwater
Växtleverantör: Veg Tech AB

Vattenväxter till Bioreningsverk

Erika Skytte af Sätra och Clara Hermansson

Typha angustifolia - smalkaveldun

Smalkaveldun