Från gräsmatta till planterad ängsmark

Det här är en yta intill en trafikled som är en planterad ängsmark med örtpluggplantor och ängsfrö som tidigare var gräsmatta.

 

Fakta om projektet

Plats: Ängsmark på tidigare gräsmatta
Produkt: Örtpluggplantor flera olika arter ca 5 st/kvm + ängsfrö.
Markbearbetning: Ett par centimeter sand påfördes ovanpå befintlig jord.
Skötsel: Slåtter en ggr/år med upptag.
Anlagd: Tidigt i juni 2016
Beställare: Helsingborgs Stad

Hör Erika från VegTech berätta om att våga satsa på ängsetablering!

ÅR 2016

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Nyplanterad yta, ca 5 pluggplantor/kvm + ängsfrö Juni 2016.

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

September 2016 ca 4 månader efter plantering

ÅR 2017

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Mitten av juni 2017, ca ett år efter plantering

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Första säsongen kan prästkrage vara en av de arter som upplevs som dominant

ÅR 2018

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Mitten av juni 2018. Två år efter plantering

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Sommaren 2018 då det inte regnade på flera månader, ängen ser ganska torr och ”mogen” ut redan i juni.

ÅR 2019

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Vårbilder, mitten av Maj 2019 tre år efter plantering.

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Backsippan trivs i ängen. Även trift och viol syns.

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Slutet av maj 2019. Mandelblom blommar är tidig på säsongen.

ÅR 2020

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Bilder från mitten av juni 2020. 4 år efter plantering.

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Rödfibblan lyser vackert i ängen

ÅR 2022

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Från ovan i slutet av maj

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Vårblomning i slutet av maj 2022

ÅR 2023

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Runt midsommar 2023, 7 år efter plantering

Etablering av ängsmark Alegatan i Helsingborg

Artrik yta med stor variation