Fittja dagvattenpark

Under ett par veckor i höst levererar och anlägger VegTech olika växtprodukter för både vatten- och markmiljö, som kommer att bidra med en effektiv och naturlig vattenrening och skapa god vattenmiljö till de båda sjöarna Albysjön och Mälaren som är en del av kommunens miljösatsning. Fittja dagvattenparker kommer i framtiden att bidra med både vattenrening och en häftig stadsmiljö att vistas i för botkyrkaborna.

Vi ser en ökning med fler förfrågningar på liknande projekt som Fittja dagvattenparker i flera kommuner runt om. Dagvattendammar har en viktig funktion i stadsplaneringen, då växters reningsfunktion oftast är inritade. Att ta hand om regn- och smältvatten lokalt och samtidigt göra dessa områden och parker till attraktiva vistelseplatser för ortsborna står ofta i fokus.

Lottalunden anläggs med 350 stycken strandmattor, 9 600 stycken örtpluggplantor och 2000 m² färdig ängsmatta.

Växterna odlas på våra egna anläggningar i Småland. Genom att välja prefabricerade växtprodukter till dagvattenprojekt får beställaren ett snabbt och färdigt resultat direkt. Växterna är väletablerade vid leverans och etablerar sig snabbt i sin nya miljö. Till sommaren när grönska och blomning tar fart kommer det att se naturligt härligt ut, vilket passar bra i ett område där det redan rör sig mycket människor dagligen.

Kort fakta:
Entreprenör: JVAB Järfälla VA & byggentreprenad AB
Växtentreprenör: VegTech

 

Fittja dagvattenpark

Anläggning av Fittja Dagvattenpark

Fittja dagvattenpark

Fittja dagvattenpark, ett år efter

Fittja dagvattenpark

Fittja dagvattenpark