Branta slänter säkras upp med kokosnät och växter


Västerport i Kalmar stod färdig år 1658. Länge höll försvaret till inne i valven. Den fina gamla vallgravsmuren som sträcker sig runt Kvarnholmen har precis genomgått en renovering. Utmed hela vallgraven sträcker sig branta slänter som har säkrats upp med Kokosnät och ängssådd.

Anders Linder, Landskapsarkitekt på Kalmar kommun och anläggare NCC som har varit delaktiga i projektet är mycket nöjda med resultatet.

Anlagt: sommaren 2023

Västerport Kalmar

Västerport Kalmar

 

Västerport i Kalmar har säkrat slänter med kokosnät.

Västerport i Kalmar har säkrat slänter med kokosnät och frö.

Västerport i Kalmar har säkrat slänter med kokosnät

Karin Håkansson från VegTech och Anders Linder, Landskapsarkitekt på Kalmar kommun