Karlskrona förskönar rondeller vid infarter

VegTech Marksedum kokos monteras i Verkörondellen av Karlskrona kommun. Ytan förbereddes redan i höstas och är ett steg i att försköna entréerna till Karlskrona.

Just den här rondellen ligger i anslutning till färjelägret till Gdynia. Flera medarbetare från parkenheten var på plats denna soliga dag för att anlägga mattorna som anlände på pallar.
-När det gäller valet av just sedummatta så bestämde vi oss för att testa detta, då det är torktåliga växter som tål tuffa miljöer, det säger Margareta Jalling, arbetsledare på parkenheten i Karlskrona kommun. Rondeller är oftast svårskötta då man behöver ta hänsyn till trafiken runt omkring.
– Vi inom kommunen strävar alltid efter att kunna leverera säkra arbetsmiljöer för våra medarbetare, skapa hållbara skötselytor som ger nytta för insekter och upplevs positivt för alla medborgare fortsätter Margareta.

Karin Håkansson från VegTech vill skicka med några tips som kan vara bra att tänka på när man planerar och anlägger vegetation i rondeller och andra trafikmiljöer.

  • Välj strandängsväxter som växer kustnära, de brukar trivas även i trafikmiljö.
  • Förbered underlaget på ett korrekt sätt för ett lyckat resultat. På vegtech.se finns rekommendationer som du kan följa för rätt uppbyggnad.
  • Omge vegetationen med en zon av stensättning (mellan vägen och den anlagda ytan) för att skydda växterna från körskador.
Sedum i rondell i Karlskrona

Margareta Jalling, arbetsledare i Karlskrona kommun och Karin Håkansson, VegTech

Sedum i rondell i Karlskrona

Sedum i rondell i Karlskrona


Se kort film »

I den här rondellen anlades Marksedum kokos som är en ny sedumprodukt. Den odlas på en kokosstomme och anläggs enbart på mark.