Fördröjningsvall förbättrar vattenkvalitet

Hur fungerar en fördröjningsvall?
I lagunen som är en fördamm till Växjösjön har en stor översilningsvall, en fördröjningsvall byggts med växter levererade från VegTech. Flera olika arter med maxipluggplantor har planterats. Växterna fungerar som ett reningsfilter där dagvattnet tvingas igenom växternas rötter för att ge en bättre vattenkvalitet. Detta är ett projekt för att skapa god ekologisk status.

Första året.