Fördröjningsvallar förbättrar vattenkvalitet

I lagunen som är en fördamm till Växjösjön har en stor översilningsvall byggts med växter levererade från VegTech. Flera olika arter med maxipluggplantor har planterats. Växterna fungerar som ett reningsfilter där dagvattnet tvingas igenom växternas rötter föratt ge en bättre vattenkvalitet. Detta är ett projekt för att skapa god ekologisk status.

Första året.