Dagvattenrening med flytande våtmark

Vid utloppet vid kyrkviken i Arvika har 170 m² flytande våtmark anlagts för att förbättra vattenkvalitén och samtidigt göra området mer inbjudande. Växtöarna består av flytstommar och färdigodlade strandmattor med vattenväxter från VegTech. De gröna växtöarna kombineras med skärmbassänger från Tecomatic.

Mer om våtmarker
Våtmarker är en värdefull och livsviktig biotop för många växter och djur och med vår produkt kan våtmarksfördelar ges i vattenmiljöer som inte rymmer en naturlig våtmark.
Våtmarksguiden »

Så här går det till
I den gardinliknande rotstrukturen bildas en biofilm bestående av mikroorganismer. Mikroorganismernas uppgift är att omsätta näringsämnen och bryta ner vattenburna föroreningar. Det förorenade vattnet i t. ex i en damm tvingas vattnet igenom rotgardinen och vattnet renas och sedimenteras.


Leverans från Veg Tech


Här placeras de rätt vid utloppet i kyrkviken, Arvika

Färdigmonterat

Läs pressmeddelandet från Arvika kommun:
https://www.mynewsdesk.com/se/arvika_kommun/pressreleases/anlaeggande-av-flytande-vaatmarker-i-kyrkviken-3029712