Dagvattenpark med vattenväxter och äng

När rekreation kombineras med viktig dagvattenhantering

2022 invigde Lunds kommun Kunskapsparken. I parken kan besökare bland annat vandra, leka, plocka bär och frukt eller rida.

Parkområdet
Området är designat för att förstärka det omgivande landskapet med låg- och högpunkter på ett naturligt sätt. Tidigare fanns det t. ex en naturlig bäck som nu gjorts mer synlig och som har en viktig roll för dagvattnets väg genom området.

Dagvattnets väg
Parken tar även emot all avvattning från Brunnshögsområdet innan det når Kävlingeån. Tidigare fanns det t. ex en naturlig bäck som gjorts synlig och har en viktig roll för dagvattnets väg genom området. Vattnet passerar genom meandrande bäckar, fåror, en mindre reningsdamm innan det når den stora dammen. Dessa fördammar hjälper till att sedimentera partikelbundna föroreningar. Vattnet leds igenom en vall med vattenväxter för ytterligare rening. Ytorna kring dammen och bäcken är utformade för att kunna ta emot kraftiga regn och på så vis minskar risken för översvämningar i bostadsområdena runt omkring.

VegTech har levererat: Vattenväxter i blöta till torra dammar och vattendrag samt äng på fuktig mark
Produkt: ca 150 kvm Strandmatta S3, 700 kvm Fukttålig ängsmatta, ca 14000 Örtpluggplantor och Maxipluggplantor
Markförhållande: Gammal åkermark
Anlagd: Hösten 2021
Beställare: Lunds kommun
Arkitekt: Tyréns
Yta: Motsvarar 30 fotbollsplaner

Bilder från olika årstider

Kunskapsparken i Lund juni 2022

Närbild på fördammen, på kanterna planterade strandmatta S3

Kunskapsparken i Lund juni 2022

Meandrandevattenfåra, Planterad med Maxipluggplantor

Kunskapsparken i Lund juni 2022

Område med fuktäng och pluggplantor längs botten och kanterna. Bilder från slutet Juni 2022

Kunskapsparken i Lund september 2022

Höstbilder september 2022, ett år efter anläggning

Kunskapsparken i Lund september 2022

Höstbilder september 2022, ett år efter anläggning