Äng med Svenskängsmatta

2018 beslöt sig Svedala kommun att rusta upp 2 gång- och cykelbanor. GC-banorna skulle upplevas ljusare och tryggare, stora buskage togs bort och ängsmark anlades. Kommunen ville samtidigt gynna biologisk mångfald och skapa en yta med extensiv skötsel.

Plats: Ängsmark i slänt längs två olika gång- och cykelbanor.
Produkt: VegTech Svenskäng, ca 1200 kvm
Markförhållande: Mager jord påfördes ovanpå befintlig jord.
Skötsel: Slåtter en ggr/år med upptag.
Anlagd: Hösten 2018
Beställare: Svedala Kommun

Utveckling av ängen

2019

Ängsmatta anlagd i Svedala

2020

Ängsmatta anlagd i Svedala

2022

Ängsmatta anlagd i Svedala